• First Grade Teachers

    Deanna Dunn              First Grade Teacher

    Emily Evans                First Grade Teacher 

    Amana Lentz              First Grade Teacher 

    Rachel Hammonds      First Grade Teacher